AKADEMIA LIDERA 2.0

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA OSÓB 30+

Program Akademia Lidera 2.0 to pakiet bezpłatnych szkoleń w formie warsztatów, dla osób powyżej 30. roku życia, z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz powiatu gryfickiego, będący częścią projektu "Pigułki kompetencji ZPSB". Program AL 2.0 służyć ma rozwojowi kompetencji, aby przeciwdziałać stagnacji edukacyjnej i społecznemu wykluczeniu. Opracowane specjalnie dla projektu, tematyczne szkolenia będą realizowane w siedzibie wydziałów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Program składa się z 4 szkoleń: "Marketing i nowe media" - program kształtujący kompetencje ICT, kreatywność i znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informatycznych; "Design Thinking" - program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, empatią, rozwiązywaniem problemów oraz włączaniem grup docelowych w planowane rozwiązania; „Szczupłe i zwinne zarządzanie" - program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, rozwiązywaniem problemów oraz wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem; "Przywództwo" - program kształtujący kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem, kształtowaniem ścieżki rozwoju.

DLA KOGO?

Do działu w projekcie zapraszamy osoby powyżej 30. roku życia, które chcą samodzielnie rozwijać kompetencje kluczowe, które zamieszkują lub pracują na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zobacz mapkę) - m. Szczecin, m. Stargard, m. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki, a także dodatkowo z terenu powiatu gryfickiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, spełniających warunki udziału, przy czym pierwszeństwo przy naborze będą miały osoby niepełnosprawne, osoby 45+ oraz osoby niekorzystające w ostatnim roku z działań edukacyjnych.


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Oferujemy atrakcyjną, warsztatową formę zajęć, dopasowaną do oczekiwań osób dorosłych z doświadczeniem zawodowym.
 • Przekonaj się, że proces uczenia się na każdym etapie życia jest ciekawym wyzwaniem, a uczelnia jest nie tylko miejscem kształcenia formalnego, ale także miejscem gdzie można zdobywać nowe kompetencje przez całe życie.
 • Wzmocnij swoje kompetencje o umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a szczególnie:
  • biegłe wykorzystanie social mediów w marketingu,
  • kreatywność dla opracowania nowych usług i rozwiązań biznesowych,
  • zwiększanie skuteczności i sprawności przebiegu procesów w firmie,
  • zestaw kompetencji dojrzałego lidera,
  • znajomość nowych metod zarządzania i rozwiązywania problemów.
 • Sprawdź się w nowych sytuacjach, poznawaj sposoby skutecznej realizacji planów.

SZKOLENIA

UWAGA: Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu!

1. Szkolenie „Marketing i nowe media”

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie działań marketingowych w małej firmie/organizacji. Uczestnik kursu zdobędzie również kompetencje predestynujące go do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej w organizacji za działania marketingowe.>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Strategia marketingowa
 • Content marketing
 • Social Media - trendy, narzędzia
 • Reklama na FB
 • Chatbooty

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Będziesz znać i rozpoznawać najnowsze trendy marketingowe.
 • Zrozumiesz znaczenie grupy docelowej dla planowania działań marketingowych, będziesz świadomie analizować i planować grupę docelową swojej komunikacji.
 • Poznasz zasady funkcjonowania kanałów Social Media i ich wykorzystania do własnych celów biznesowych
 • Będziesz w stanie samodzielnie zaprojektować strategię komunikacji marketingowej.
 • Posiądziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia treści marketingowych, samodzielnie przygotujesz treści marketingowe dostosowane do formy i sposobu komunikacji.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 15 edycji szkolenia (grupy min. 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 3 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (5 edycji) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. ul. Piłsudskiego 34 (3 edycje) -Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (5 edycji) -Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia będą publikowane na bieżąco przed ich realizacją.

>> REKRUTACJA

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane i zaplanowane na najbliższy czas.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na to szkolenie. Kolejne edycje szkolenia zaplanowane są do realizacji.2. Szkolenie „Design Thinking”

Istotą Kursu Design Thinking jest zrozumienie idei projektowania usług w oparciu o człowieka i jego potrzeby dla biznesu. Nabycie umiejętności zastosowania metody Design Thinking, w tym kolejnych etapów projektowania, tj.: empatyzacji, definiowanie potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania oraz testowania. Celem praktycznym jest uzyskanie kompetencji posługiwania się narzędziami realizującymi ideę projektowania usług w oparciu o realne potrzeby. Umożliwienie korzystania z metody Design Thinking w realizacji projektów firm, organizacji oraz własnych celów.

>> AKTUALNIE REKRUTUJEMY:

 • W SZCZECINIE (ed.2.) - szkolenie w terminie 17-26.08.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 17.08.|18.08.|19.08.|24.08.|25.08.|26.08.2021, w godz. 17:00-21:00).
  Prowadzący: JAKUB CICHOCKI (szkolenie w trybie ONLINE)


>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Design Thinking, a Service Design
 • Etapy i narzędzia w Design Thinking
 • Customer Journey Map
 • Zastosowanie Design Thinking

[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe założenia, terminologię, a także podstawowe etapy i metody praktykowania Design Thinking.
 • Poznasz zasady stosowania kolejnych etapów projektowania: empatii, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypownia oraz testowania, czyli podejścia Design Thinking do projektowania usług,
 • Zrozumiesz, dlaczego określona w metodzie Design Thinking kolejność jest uzasadniona i posiądziesz umiejętność jej zastosowania na kolejnych etapach.
 • Nauczysz się, jak zaplanować i zastosować proces projektowania usługi w metodyce Design Thinking.
 • Samodzielnie przeprowadzisz proces opracowywania nowego rozwiązania biznesowego w oparciu o metodę Design Thinking. Szybko zaprototypujesz rozwiązanie i je przetestujesz.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 5 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia powstają na bieżąco przed ich realizacją i będą opublikowane poniżej.

>> REKRUTACJA

 • W SZCZECINIE (ed.2.) - szkolenie w terminie 17-26.08.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 17.08.|18.08.|19.08.|24.08.|25.08.|26.08.2021, w godz. 17:00-21:00).
  Prowadzący: JAKUB CICHOCKI (szkolenie w trybie ONLINE)


HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane i zaplanowane na najbliższy czas.

3. Szkolenie „Szczupłe i zwinne zarządzanie / Nowoczesne zarządzanie"

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie szczupłego oraz zwinnego zarządzania, w szczególności podejścia procesowego, modelowania i analizy procesów, stosowania metod i narzędzi szczupłego i zwinnego zarządzania oraz zarządzania projektami biznesowymi. Uczestnik kursu ma również zdobyć kompetencje predestynujące go do pełnienia roli menadżera Lean oraz lidera zespołów projektowych wykorzystujących koncepcje zwinnego i szczupłego zarządzania.

>> AKTUALNIE REKRUTUJEMY:

 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.1.) - szkolenie w terminie 07-23.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 07.09.|09.09.|14.09.|16.09.|21.09.|23.09.2021, w godz. 16:30-20:30).
  Prowadzące: DR BLANKA TUNDYS, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W GRYFICACH (ed.1.) - szkolenie w terminie 30.09.-19.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 30.09.|05.10|07.10.|12.10.|14.10.|19.10.2021, w godz. 16:30-20:00).
  Prowadzące: MGR JUSTYNA MYSZAK, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.2.) - szkolenie w terminie 12-28.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 12.10.|14.10.|19.10.|21.10.|26.10.|28.10.2021, w godz. 16:30-20:30).
  Prowadzące: DR BLANKA TUNDYS, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)


>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA::

 • Podejście lean i agile w zarządzaniu
 • Modelowanie i analiza procesów
 • Narzędzia szczupłego i zwinnego zarządzania
 • Zwinne zarządzanie projektami

[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zwinnego oraz szczupłego myślenia w biznesie. Posiądziesz wiedzę z zakresu źródeł marnotrawstwa w procesach biznesowych oraz nabędziesz umiejętności ich pomiaru i analizy.
 • Poznasz sposoby identyfikacji, standaryzacji i mapowania procesów. Nabędziesz umiejętności analizy procesów i rozwiązywania problemów występujących w przebiegu procesów oraz zwiększania ich skuteczności i sprawności.
 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami stosowanymi w celu ciągłego doskonalenia procesów według koncepcji lean i agile, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zapewnienia jakości oraz zarządzania produkcją.
 • Posiądziesz umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania projektami: organizacji pracy zespołów, komunikacji, zarządzania czasem, priorytetyzacji celów oraz pracy, prowadzenia spotkań itp.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 15 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 4 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (5 edycji) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. Piłsudskiego 34 (1 edycj1) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia powstaną na bieżąco przed ich realizacją i będą opublikowane poniżej.

>> REKRUTACJA:

 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.1.) - szkolenie w terminie 07-23.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 07.09.|09.09.|14.09.|16.09.|21.09.|23.09.2021, w godz. 16:30-20:30).
  Prowadzące: DR BLANKA TUNDYS, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W GRYFICACH (ed.1.) - szkolenie w terminie 30.09.-19.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 30.09.|05.10|07.10.|12.10.|14.10.|19.10.2021, w godz. 16:30-20:00).
  Prowadzące: MGR JUSTYNA MYSZAK, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.2.) - szkolenie w terminie 12-28.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 12.10.|14.10.|19.10.|21.10.|26.10.|28.10.2021, w godz. 16:30-20:30).
  Prowadzące: DR BLANKA TUNDYS, DR DOROTA-DŻEGA-PIETRUSZKIEWICZ (szkolenie w trybie ONLINE)


HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz wszystkie szkolenia realizowane i zaplanowane na najbliższy czas.


4. Szkolenie „Przywództwo”

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

>> AKTUALNIE REKRUTUJEMY:

 • W STARGARDZIE (ed.2.) - szkolenie w terminie 07-23.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 07.09|09.09.|14.09.|16.09.|21.09.|23.09.2021 w godz.: 16:30-20:30).
  Prowadząca: ELŻBIETA STELMACH (szkolenie w trybie ONLINE - ZOOM)
 • W GRYFICACH (ed.1.) - szkolenie w terminie 11-25.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 11.09.|18.09|25.09.2021 r. w godz. 09:00-17:00).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie STACJONARNYM)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.1.) - szkolenie w terminie 13-24.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 13.09.|15.09.|17.09.|20.09.|22.09.|24.09.2021 r. w godz. 16:30-20:30).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W GRYFICACH (ed.2.) - szkolenie w terminie 09-23.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 09.10|16.10.|23.10.2021 r. w godz. 09:00-17:00).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie STACJONARNYM)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.2.) - szkolenie w terminie 11-22.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 11.10.|13.10.|15.10.|18.10.|20.10.|22.10.2021 r. w godz. 16:30-20:30).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie ONLINE)


>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Zdolności przywódcze - czy można się tego nauczyć?
 • Lider dojrzały - lider kompletny; cechy, zachowania, umiejętności.
 • Motywowanie zespołów, skuteczne delegowanie zadań.
 • Praca feedbackiem - jak to robi świadomy lider?

[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Zrozumiesz, czym rożni się zarządzanie od przewodzenia.
 • Poznasz zestaw kompetencji lidera (z obszaru samoprzywództwa oraz drabiny przywództwa).
 • Nauczysz się, w jaki sposób budować autorytet nieformalny szefa w zespole i organizacji, a także, jak balansować pomiędzy potrzebami - indywidualnymi, grupy i organizacji.
 • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 15 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 4 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (4 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. Piłsudskiego 34 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie składa się z 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia powstaną na bieżąco przed ich realizacją i będą opublikowane poniżej.

>> REKRUTACJA

 • W STARGARDZIE (ed.2.) - szkolenie w terminie 07-23.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 07.09|09.09.|14.09.|16.09.|21.09.|23.09.2021 w godz.: 16:30-20:30).
  Prowadząca: ELŻBIETA STELMACH (szkolenie w trybie ONLINE - ZOOM)
 • W GRYFICACH (ed.1.) - szkolenie w terminie 11-25.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 11.09.|18.09|25.09.2021 r. w godz. 09:00-17:00).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie STACJONARNYM)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.1.) - szkolenie w terminie 13-24.09.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 13.09.|15.09.|17.09.|20.09.|22.09.|24.09.2021 r. w godz. 16:30-20:30).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie ONLINE)
 • W GRYFICACH (ed.2.) - szkolenie w terminie 09-23.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 09.10|16.10.|23.10.2021 r. w godz. 09:00-17:00).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie STACJONARNYM)
 • W ŚWINOUJŚCIU (ed.2.) - szkolenie w terminie 11-22.10.2021 r.
  (dni szkoleniowe: 11.10.|13.10.|15.10.|18.10.|20.10.|22.10.2021 r. w godz. 16:30-20:30).
  Prowadząca: AGNIESZKA DRZEWIECKA (szkolenie w trybie ONLINE)


HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane i zaplanowane na najbliższy czas.


DO POBRANIA

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące rekrutacji do naszego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, przede wszystkim z Regulaminem.
Dokumentacja:

O PROJEKCIE

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” jest realizowany w partnerstwie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. Został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18).
Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji skierowanej do młodych osób (w wieku ok. 14-18 lat) oraz do osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+), poprzez opracowanie programu kształcenia i jego realizację, służącego rozwijaniu kompetencji. Proponowane działania będą generować efekty związane z rozwojem kompetencji kluczowych pozwalających na:

 • rozwój zainteresowań – działania skierowane do uczniów,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej – działania skierowane do osób dorosłych,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej – działania skierowane do uczniów i osób dorosłych.

W ramach projektu powstaną i będą realizowane dwa programy dydaktyczne:

 1. Akademia Młodego Lidera (dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich) – program składających się z 3 szkoleń: szkolenia IT „Od Gamera do Kodera”, szkolenia rozwijającego kompetencje związane z przedsiębiorczością „Projekt Przedsiębiorstwo” oraz cyklu szkoleń rozwijających kompetencje społeczne - kursy „autoprezentacja”, „wyznaczanie celów”, „zarządzanie czasem”, „zarządzanie stresem”. (przejdź do strony programu AML)
 2. Akademia Lidera 2.0 (dla osób dorosłych 30+) – program składający się z 4 kursów: „Marketing i nowe media”, „Design Thinking”, „Szczupłe i zwinne zarządzanie” oraz „Przywództwo”.

W wyniku realizacji szkoleń planowane jest podniesienie kompetencji następujących ilości osób w dwóch grupach docelowych:

 1. AML - łącznie 480 uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz średnich;
 2. AL2-0 - łącznie 480 osób dorosłych, w wieku powyżej 30 lat.

Wartość projektu to 999625,00 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 969634,00 zł.

Projekt trwa do września 2021 roku. Kontakt do biura projektu: pigulkikompetencji@zpsb.pl

ETAPY REKRUTACJI

Sprawdź terminy szkoleń i otwarte rekrutacje

W zakładce Szkolenia sprawdź, czy jest otwarta rekrutacja na wybrane przez Ciebie szkolenie.

Wyślij zgłoszenie online

Wypełnij formularz na stronie, podając nam swoje imię i nazwisko, numer telefonu i email, a także opisz w 3 zdaniach swoją motywację do udziału w wybranym szkoleniu. Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie.

Poczekaj na kontakt z biura rekrutacji i szkoleń

W ciągu 5 dni skontaktuje się z Tobą nasz specjalista ds. szkoleń, z informacją nt. zakwalifikowania się na wybrane przez Ciebie szkolenie. W przypadku pozytywnej kwalifikacji od razu otrzymasz e-mailem pierwsze dokumenty do wypełnienia.

Podpisz dokumenty rekrutacyjne

Masz kolejne 5 dni, aby przyjść do nas i podpisać dokumenty projektowe. Weź ze sobą wypełnione i podpisane dokumenty otrzymane od nas emailem. Jeśli nie masz gdzie ich wydrukować, nie martw się – wydrukujemy je u nas i podpiszesz na miejscu. Dodatkowo na miejscu podpiszesz oświadczenie uczestnika i umowę udziału w Projekcie.

Zaczynamy kurs

Na zajęcia musisz przychodzić regularnie – warunkiem udziału w bezpłatnym szkoleniu jest deklaracja minimum 80% frekwencji. Po ukończonych zajęciach otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia w programie Akademia Lidera 2.0 Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie warunki muszę spełnić, aby wziąć udział w projekcie?

Wystarczy, że masz ukończone 30 lat, zamieszkujesz lub pracujesz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zobacz mapkę)- czyli któregoś z miast: Szczecin, Stargard, Świnoujście, lub powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, polickiego) lub też na terenie powiatu gryfickiego.
Ponadto, masz pierwszeństwo w dostępie do szkolenia, jeśli spełniasz któryś z poniższych warunków:
- masz ukończone 45 lat;
- jesteś osobą niepełnosprawną;
- nie korzystałeś/nie korzystałaś z działań edukacyjnych w ostatnim roku.
Pamiętaj też, że musisz przejść wszystkie etapy rekrutacji, czyli:
- wysłać zgłoszenie ze strony www
- poczekać na kontakt z biuro rekrutacji i szkoleń Projektu i informację nt. zakwalifikowania się do projektu
- dostarczyć i podpisać na miejscu wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe

Jak wygląda proces rekrutacji do projektu?

Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, wybrać miasto i kurs, który Cię interesuje. W ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz specjalista ds. szkoleń i powiadomi Cię o wyniku kwalifikacji do projektu. Jeśli wynik jest pozytywny otrzymasz od nas pierwsze dokumenty do uzupełnienia oraz zaprosimy Cię do naszej Uczelni na podpisanie umowy i pełnych dokumentów rekrutacyjnych i projektowych.

Jaka jest szansa, że są jeszcze wolne miejsca?

Nasze kursy planujemy prowadzić przez dwa lata (do połowy 2021 roku), po kilka edycji z każdego kursu. Dokładne ilości kursów i ilość osób w grupie podane są przy opisach szkoleń. Terminy najbliższych planowanych edycji, a także zrealizowane kursy będą także na bieżąco publikowane, więc w każdym czasie możesz sprawdzić, czy jeszcze planujemy kolejne edycje szkolenia, które Cię interesuje. Zawsze też możesz skontaktować się nami lub po prostu wypełnić formularz i poczekać na nasz kontakt.

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Szkolenia będziemy prowadzić w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w zależności od miasta, w jednym z naszych Wydziałów:
- ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53
- ZPSB w Gryficach, przy ul. ul. Piłsudskiego 34
- ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2
- ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47
W siedzibach wydziałów także będzie prowadzona rekrutacja dot. danego miasta.

Kto będzie prowadził zajęcia?

Nasi prowadzący to sprawdzeni wykładowcy i współpracownicy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, którzy są zarówno dydaktykami jak i praktykami w swoich tematach. Zajęcia są przygotowane w sposób odpowiedni dla szkolenia osób dorosłych, posiadających doświadczenie życiowe i zawodowe. Zaplanowane są zajęcia warsztatowe i gry edukacyjne dla dorosłych.

Czy te szkolenia są na pewno bezpłatne?

Tak, nasz projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że udział w nim jest w 100% bezpłatny dla uczestników.

Czy na podczas szkoleń można będzie gdzieś zjeść posiłek?

Tak, na terenie naszej uczelni w Szczecinie działa kawiarenka, gdzie można kupić kanapki, coś do picia, zjeść pełny obiad czy też wybrać przekąskę.

Czy muszę uczestniczyć w całym kursie?

Tak. Szukamy uczestników, którzy chcą naprawdę nauczyć się czegoś nowego i mają motywację do rozwijania swoich umiejętności. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zajęcia były ciekawe i angażujące, dlatego wierzymy, że będziecie przychodzić na nie z przyjemnością. Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja na poziomie minimum 80%. Nieukończenie kursu może wiązać się z karami finansowymi (dokładne warunki są opisane w Umowie uczestnictwa).

Co otrzymam po ukończeniu szkolenia?

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w programie Akademia Lidera 2.0, wystawione przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Organizator


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – założona w 1993 roku, to jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim.
Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki.
Oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka, Pedagogika, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, w swojej ofercie posiada ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie Executive MBA, a także kursy i szkolenia oraz szeroko rozumiane wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw.
Prowadzi także studia międzynarodowe w języku angielskim dla studentów z Polski i zagranicy (International Business Studies – IBS).
Uczelnia posiada też wydziały zamiejscowe w Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu.
Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu. Uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe, badawcze i szkoleniowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, wiele z nich współfinansowanych ze środków UE.


zpsb.pl

Celem Fundacji jest wspieranie ludzi w różnym wieku w rozwoju zainteresowań i umiejętności. Wiek nie gra roli – liczy się pasja tworzenia i chęć rozwoju.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse działa z poszanowaniem zrównoważonego Rozwoju w wymiarze:
* społecznym – zwiększając dostępność do edukacji, wspierając najzdolniejszych, organizując dodatkowe kursy i szkolenia, przestrzegając równości szans, umacniając społeczność lokalną,
* ekonomicznym – promując przedsiębiorczość indywidualną i nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
* ekologicznym – upowszechniając równy dostęp do środowiska i jego zasobów dla każdego obywatela i życie w harmonii z naturą.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse realizuje projekty rozwojowe finansowane ze środków publicznych i funduszy europejskich.
Zgodnie z celami fundacji jej zespół włącza się w organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.


fers.edu.pl